Opieka Matki Bożej
fasada cerkwi pw. Zaśnięcia NMP w Krakowie