Anna Gełdon

Lunar-CMS-obrazek-354

Studia w kraju wzbogaciła praktykami w prawosławnych klasztorach, między innymi w słynnej szkole ikonograficznej Ławry Troicko–Siergijewskiej w Siergijew Posadzie pod Moskwą. Przyjmuje zamówienia na ikony, zarówno od osób indywidualnych, jak i cerkwi. Jej ikony znajdują się świątyniach i zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą (Stanach Zjednoczonych, RPA, Danii, Chile, Rosji, Niemczech). W cerkwi pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Elblągu można podziwiać wykonany przez nią ikonostas, który jest przykładem większych realizacji. Przez kilka lat kierowała kursami malowania ikon przy Parafii Prawosławnej w Krakowie; w czerwcu 2012 r. zaprezentowała swój dorobek dydaktyczny na wystawie w sali Jerzego Nowosielskiego przy krakowskiej cerkwi. Obecnie prowadzi warsztaty malowania ikon we własnej pracowni w Krakowie oraz kursy wyjazdowe.

 

ikonograf  |  historyk sztuki  |  bizantynistka  |  prowadząca warsztaty malarstwa ikonowego

Ukończone:

- Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni
- jedyna w Polsce szkoła ikonograficzna w Bielsku Podlaskim
- historia sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalizacja – bizantynistyka

Najbliższe kursy/warsztaty