Warsztaty Stacjonarne

Warsztaty w pełnym wymiarze obejmują dwa semestry. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają po 6 godzin. Na każdy semestr składa się łącznie 100 godzin dydaktycznych. Taki wymiar czasu jest potrzebny, aby rzetelnie i uczciwie nauczyć dawnych technik malarskich, a także przyswoić wiedzę i podejście do ikony zgodne z tradycją chrześcijańską. Zwieńczeniem warsztatów jest pierwsza własnoręcznie namalowana ikona.

W trakcie trwania każdego semestru odbywają się wykłady znawców sztuki bizantyjskiej, teologów, historyków sztuki. W ramach programu realizowane są również zajęcia z podstaw języka cerkiewno – słowiańskiego i kaligrafii ikonowej, a także projekcje filmowe z dyskusją.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku – we wrześniu i w lutym. Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji miejsca.

Odpłatność za warsztaty jest regulowana z góry za semestr lub w dwóch ratach. Obejmuje również wszelkie materiały potrzebne do wykonania ikony za wyjątkiem kosztów złota płatkowego. Złocenie pierwszych ikon jest ustalane indywidualnie.

I semestr:

  - zapoznanie się z klasycznymi przykładami przedstawień ikonowych;
  - geneza ikony z poznaniem treści i symboliki przedstawień;
  - ćwiczenia praktyczne rozwijające zdolności manualne i koncentrację;
  - przygotowanie podkładów malarskich na deseczkach ćwiczebnych;
  - ćwiczenia kreślarskie na przykładzie ciała i elementów architektury;
  - referaty o świętych i o wybranych ikonach;
  - przygotowanie deski pod ikonę (gruntowanie, szlifowanie);
  - nauka technik malarskich (nakładanie farb, laserunek);
  - malowanie ćwiczebne elementów twarzy, dłoni, szat;
  - omówienie kanonu w ikonografii.

II semestr:

  - przygotowanie rysunku wybranego przedstawienia;
  - przeniesienie wizerunku na deskę;
  - prace konturowe nad przedstawieniem;
  - język cerkiewno–słowiański (liternictwo, podstawowe modlitwy);
  - zakładanie podkładów kolorystycznych;
  - malowanie szat i nakładanie warstw rozświetleń;
  - rozświetlanie twarzy i dłoni;
  - malowanie i praca nad szczegółami tła;
  - nanoszenie inskrypcji na ikonach;
  - zabezpieczenie ikon tradycyjnym werniksem olejowym;
  - poświęcenie ikon;
  - prezentacja ikon na wystawie wieńczącej warsztaty.